Kontakty

Oficiální kontakt:

Liga lesní moudrosti - kmen Kruh
Starostřešovická 96/5
Praha 6 - Střešovice
162 00
IČ: 70961841
Bankovní spojení: 1932223399/0800

Náčelnictvo:

Centrální email: vedeni@kruh.cz

Cyril Škorvaga, náčelník
 736 634 590
cyrilskorvaga@gmail.com

Lucie Barešová, náčelnice- statutární orgán
604 554 227
baresova.lucka@gmail.com

Tadeáš Stanko, hospodář
608 343 577
lord.ilidan@seznam.cz

Marie Staňková, náčelnice Rady orlích per
606 376 363
maja@ondrej-stanek.cz

František Felix, ohnivec, náčelník Rady orlích per
725 662 553
franta.felix@gmail.com

Adéla Škorvagová, správce klubovny 
777 487 587
adela.skorvagova@gmail.com

Kryštof Knapp
737 537 786
knapp2@seznam.cz

Anna Šefrnová
776 618 759
ancasef@seznam.cz

Matyáš Jakubu, vrchní inspektor 
774 285 480
matjak@email.cz

Bětka Roeselová
775 320 695
beta.roe@gmail.com

Nikolas Šilar  
725 807 310
nikolas.silar@seznam.cz

 

Eda Pojar, vrchní spínač
774 349 915
edapojar@gmail.com

 

Tomáš Volejník 
603 554 498
tomas.volejnik@gmail.com

 

Tadeáš Pochman 
tadeas.pochman.un@gmail.com

 

 

Rádcové:

Rádcové jednotlivých družin:

 

Kryštof Boháč, rádce vlků
739 878 810
krystofbohac975@seznam.cz

Emma Kotasová, rádkyně kachen
775 109 298
emma.kotasova@gmail.com

Adam Provazník, rádce krahujců
606 291 612
adamxprovaznik@gmail.com

Rachel Pojarová, rádkyně poštolek
773 124 559
rpojarova18@gmail.com

Martin Rokyta, rádce havranů
603 969 290
martin.rokyta@seznam.cz

Johanka Ratajová, rádkyně kosatek
721 966 550
johanyratajove@seznam.cz

Jonáš Paleček, rádce bobrů
607 694 109
jonypony4@gmail.com

Verča Volejníková, rádkyně stonožek
603 554 497
veronika.volejnikova@gmail.com

Jáchym Herynek, rádce jestřábů
702 702 309
aky-her@volny.cz

Rebeka Provazníková, rádkyně hyen
775 101 444
rebeka.provaz@gmail.com

Jakub Rataj, rádce netopýrů
722 085 415
jakubarataje@seznam.cz

Anežka Libánská, rádkyně hyen
739 746 155
anezka.libanska@gmail.com

 

Kačka Rokytová, rádkyně vážek
603 969 295
kacka.rokytova@seznam.cz

Rádcové bez portfeje:

Jeník Libánský 
777 122 443
jan.libansky@gmail.com

Anďa Závadová

776 784 720

zavadova.anna@gmail.com

Matouš Kotas
608 344 490
matous.kotas@gmail.com

Máňa Závadová

774 072 685

mariezavadova@gmail.com

Vašek Valda
722 205 777
vaclav.valda1082@gmail.com

 

Klubovna

Naše klubovna se nachází na Praze 6 na Ořechovce.

Napište nám zprávu