O našem oddílu

Historie

Kruh je dětský oddíl s více jak padesátiletou tradicí. Základní kameny Kruhu položili Honza a Janka Pfeifferovi. Založili společenství, které se stalo pro mnohé alternativou k totalitnímu režimu. Vytvořili prostředí, kde byla respektována pravidla slušnosti a základní lidské hodnoty.

V roce 1968 se stal Kruh členem Skautského hnutí. Po roce 1970 existoval pod organizací Pionýr, odkud přešel v roce 1978 jako turistický oddíl mládeže do TJ Sokol Malá Strana. Od roku 1990 je členem Ligy lesní moudrosti.


Od vzniku Kruhu se sice mnohé změnilo, ale hlavní ideje,  kterými se Honza a Janka řídili při zakládání oddílu, jsou pro nás stále těmi nejdůležitějšími myšlenkami.

Historický přehled táborů

Zvyky a Tradice

Pro všechny, ať jsou to ti nejmenší, rádcové nebo náčelnictvo, stále platí ta samá pravidla. Na akcích se nekouří, nepije, nemluví se sprostě. Snažíme se fungovat společně, tj. jíme a vaříme společně, vyžadujeme, aby si lidé s sebou na akce nevozili věci, které jsou zbytečné nebo odvádějí od hlubších prožitků (např. mobily).

Jediným psaným kodexem je oddílový zákon, který vyjadřuje spíše obecnou mravní výzvu: „Buď dobrým, lepším než jsi“. Zní takto:

Buď čestný.
Buď spravedlivý.
Buď odvážný a statečný.
Buď pevný a spolehlivý.
Buď ušlechtilý ve svém chování.
Buď ohleduplný.
Buď ochotný a obětavý.
Buď skromný před ostatními.
Buď náročný před sebou.
Buď ochráncem života a jeho krásy.

Pro fungování našeho společenství jsou stejně tak důležité i tradiční zvyklosti.  Na táboře je jednou z tradic dodržování čistého ohně v tee pee. Oheň rozděláme pouze pomocí křesání či třením dřev a udržujeme jeho čistotu i tím, že do něj neházíme odpadky. Pořádáme sněmy v kruhu u planoucího ohně velkého ducha. Práci ostatních uctíváme například tím, že v tichosti čekáme, než nám ten kdo vařil popřeje dobrou chuť, vzájemně si pomáháme a motivujeme se v těžkých chvílích.

Co děláme, jak fungujeme?

Dětský oddíl Kruh vedou kluci a holky mezi 20 a 25 lety, zpravidla vysokoškoláci z Prahy. Oddíl se formálně dělí na holčičí a klučičí část, většina programu je však společná. Rozdělené jsou pravidelné týdenní schůzky družin (družinovky), družinové výlety v červnu, podzimní prázdniny a část letního tábora. Zbytek programu je společný.Oddíl je rozdělen na jednotlivé družiny, které mají zhruba pět až deset členů. Družinu vede rádce, který prošel rádcovským kurzem a složil rádcovské zkoušky. Každá družina má svůj charakter a historii, schází se jednou týdně během školního roku a věnuje se připravenému programu. Rovněž na společných akcích funguje družina do jisté míry dohromady, obzvlášť pak na táboře, kde bydlí ve svém vlastním tee pee.

Holčičí a klučičí družinový systém se mírně liší. U obou platí, že se družiny dělí na malé a velké, podle věku jejích členů. V klučičím oddíle však po několika letech přestupují jednotlivci z malé družiny do velké, později navštěvují rádcovský kurz a z vybraných se nakonec stávají rádcové. V holčičím oddíle žádné členky nepřestupují. Družina "roste společně" až do věku, kdy jsou holky dost staré na to, aby mohly začít s rádcovským kurzem a samostatně vést vlastní družiny. Samo o sobě se však fungování klučičích a holčičích družin příliš neliší.

 

 

Klubovna

Klubovna

Program během roku

Program během roku

Primavera

Primavera

Velký oddíl, akce pro veřejnost

Velký oddíl, akce pro veřejnost